Serwis ogumienia IGA | Wymiana opon, wyważanie kół, pompowanie kół azotem, naprawa opon i dętek, opony letnie, opony zimowe, alufelgi

Regulamin magazynu


REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON, FELG


Przechowalnia znajduje się w firmie ZUH IGA
Tadeusz Miliszewski ul. Sikorskiego 34, 62-300 Września

§1

1. Klient przekazuje, a firma ZUH IGA przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie przechowalni zawierającym opis depozytu.

2. Firma ZUH IGA zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.

§2

1. Przechowalnia będzie rozliczana za okres jednego sezonu, to znaczy:

depozyt pozostawiony na sezon Letni, okres - od 1 marca do 31 grudnia
depozyt pozostawiony na sezon Zimowy, okres - od 1 października do 30 czerwca

2. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia okresu przechowywania na dany sezon, towar pozostawiony w depozycie nie zostanie odebrany, firma ZUH IGA uznaje go za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.

3. Odbiór odbywa się w godzinach pracy firmy ZUH IGA - klient musi przedstawić kwit, który otrzymał przy pozostawieniu depozytu.

4. W przypadku zagubienia kwitu przechowalni wydanie nastąpi na podstawie rejestracji znajdującej się na samochodzie lub okazania dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacjami podanymi w chwili złożenia depozytu przez klienta.

5. Depozyt ma prawo odebrać osoba trzecia, po uprzednim uzgodnieniu właściciela z osobą reprezentującą firmę ZUH IGA.

6. W przypadku nie odebrania depozytu w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon, wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon.

7. W przypadku odebrania depozytu przed zakończeniem sezonu, firma ZUH IGA nie zwraca pieniędzy.

§3

1. Firma ZUH IGA nie może, bez zgody klienta używać opon, felg, jak również zmieniać miejsca w którym są przechowywane, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne by zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy.

2. Firma ZUH IGA może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w §2 p1, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku przewiduje się zwrot kosztów za nie wykorzystany okres przechowania, proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.

3. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowawcy.

§4

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gdzie nas znaleźć

Września, ul. Sikorskiego 34
Pyzdry, ul. Wrzesińska 29
Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X